Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 9 – 14.30 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Posudba

Usluge Knjižnice koriste osobe od posebnog interesa za građu religioznog, teološkog karaktera (svećenici, vjeroučitelji i dr.) i druge fizičke osobe. Korisnik može osobno ili elektroničkom poštom zatražiti provjeru manjeg broja bibliografskih ili kataložnih informacija na temelju kataloga Knjižnice (odgovor u roku od tri radna dana).

Moguća je poduka o pretraživanju kataloga te korištenje korisničkog računala u vlasništvu Knjižnice i rad na vlastitim računalima. Korisnici se u čitaonici mogu služiti cjelokupnim fondom knjižnice. Građu za korištenje u čitaonici iz zatvorenog spremišta korisniku donosi zaposlenik Knjižnice, izuzevši građu u slobodnom pristupu u čitaonici, koju korisnik može uzeti sam.

Rok posudbe je 30 dana, no Knjižnica može odrediti kraći ili duži rok posudbe, a posudbu je moguće i produljiti. Istovremeno se može posuditi tri sveska.

Izvan knjižnice se ne posuđuje sljedeća građa:
  • sva izdanja tiskana prije 1945. godine,
  • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge,
  • priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije i sl.),
  • serijske publikacije
  • druga građa (prema mišljenju knjižničnog osoblja).
Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige na vrijeme mogu privremeno ili stalno izgubiti pravo na posudbu knjiga izvan Knjižnice.