Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Izvršeni preventivni konzervatorski radovi na knjižnom blagu iz Župe Bednja i Župe Kamenica te Biskupijske knjižnice Varaždin

VARAŽDIN, 24. - 28. 9. 2022.

Zahvaljujući sufinanciranju Ministarstva kulture i medija RH temeljem odobrenog programa zaštite pokretnih kulturnih dobara u 2022. od 24. do 28. rujna u prostorima Biskupijske knjižnice Varaždin izvršeni su preventivni konzervatorski radovi na starim i vrijednim knjige iz zbirki zaštićenih kulturnih dobara. Riječ je o knjižnom kulturnom dobru iz Biskupijske knjižnice Varaždin, Župne knjižnice Bednja i Župne knjižnice Kamenica.
Knjižna građa iz Biskupijske knjižnice Varaždin na kojoj je vršena zaštita ovlaštenih izvođača konzervatorskih radova dio je Zbirke Čazmansko-varaždinskog kaptola, a ovoga su puta obuhvaćena 2 sveska iz 16. st te 82 knjižna sveska iz 17. st. Osim vrlo vrijednih misala, pretežno je riječ o komentarima svetopisamskih tekstova i zbrikama propovijedi te teološkim traktatima pisanim na latinskom jeziku i pismu, uz poneko izdanje na hrvatskom te talijanskom jeziku. Vrijedna je to građa opremljena najčešće kožnim ili pergamenskim uvezima te bogatim bakrorezima i bakropisima.
Građa je popisana i obrađena u sustavu Metelwin te dostupna u mrežnom katalogu Knjižnice na poveznici: http://library.foi.hr/lib/booksearch.php?B=573&H=&E=&V=&zbi=7
Iz Župne knjižnice Bednja preventivnim konzervatorskim radovima obuhvaćena su 62 sveska iz 16. i 17.
Riječ je o teološkoj građi (nekoliko misala) pisanoj na latinskom jeziku i pismu. Građa je popisana i obrađena u sustavu Metelwin te dostupna u mrežnom katalogu Knjižnice na poveznici: http://library.foi.hr/lib/booksearch.php?B=573&H=&E=&lok=C&zbi=&ogr=&V=MMM&upit=.
Zaštićena zbirka Župne knjižnice Kamenica sadrži 67 jedinica građe od kojih su 4. iz 17. stoljeća, 37 iz 18. stoljeća, 24 iz 19. stoljeća (do 1850.) te dvije jedinice građe s kraja 19. st. Građa je popisana i obrađena u sustavu Metelwin te dostupna u mrežnom katalogu Knjižnice na poveznici: http://library.foi.hr/lib/booksearch.php?B=573&H=&E=&lok=B&zbi=&ogr=&V=MMM&upit=. Od jezika zastupljeni su latinski, talijanski i hrvatski, a od pisama latinica i gotica. Sadržajno, osim liturgijskih knjiga (misali i obrednici) zastupljeno je područje teologije u širem smislu, a poglavito moralne teologije, pastoralne teologije, crkvenog prava te lingvistika (rječnici). Građa je uredno signirana signaturama, a na hrptovima nekih jedinica sačuvane su i naljepnice sa starim signaturama koje ukazuju da je zbirka nekada bila inventarizirana i signirana.
Na navedenoj građi izvršeni su sljedeći konzervatorski radovi: konzervacija listova /knjižnog bloka: suho mehaničko čišćenje listova i otprašivanje listova, konzervacija korica  (konzerviranje korica od pergamene i kože), dezinfekcija/dezinsekcija i opremanje uveza ovitcima (izrada ovitaka od neutralnog papira za uveze čije su korice odvojene od knjižnog bloka, zatim za uveze koji nemaju korice, te za one koji su u fazi raspadanja).


 


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika