Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Naši duhovni velikani

VARAŽDIN, 18. 8. 2021.
18. kolovoza – Sveta Jelena Križarica/Helena
 
oltarska freska sv. Jelene u župnoj crkvi u ŠenkovcuSveta Jelena Križarica rođena je sredinom trećeg stoljeća u Drepanumu u Maloj Aziji. Njezini poganski roditelji imali su gostionicu u koju su zalazili vojnici i njihovi časnici te se u nju zaljubio visoki časnik Konstancije Klor i oženio je. Kada je 293. godine Konstancije imenovan cezarom otjerao je svoju ženu pučanku i sina Konstantina te se oženio pastorkom rimskog cezara Maksimilijana. Nakon Konstancijeve smrti nasljeđuje ga sin Konstantin koji dovodi majku u carski dvor i daje joj naslov Augusta. Njezino ime i lik dao je utisnuti u kovani novac i obasuo je svim počastima što dogovaraju položaju jedne carice. Jelena se dala pokrstiti i svoj je položaj koristila za činjenje dobra. Sin Konstantin svladava sve neprijatelje, a najslavnija pobjeda bila mu je pobjeda nad rimskim carem Maksencijem. Predaja kaže da mu se prije bitke ukazao znak križa s natpisom: „U ovom ćeš znaku pobijediti“ što se i ostvarilo. Potaknut pobjedom Milanskim ediktom 313. godine proglasio je kršćanima slobodu.
Sveti Ambrozije zabilježio je predaju o Jeleninom hodočašću u Svetu zemlju. Naime, tom prilikom dala je kopati po Kalvariji s ciljem da se pronađe Isusov križ. Po pronalasku na tom mjestu njezin sin Konstantin podiže baziliku Svetog groba. Helena umire u dubokoj starosti između 328. i 330. godine. Tijelo joj je preneseno u Rim i tamo sahranjeno. Odmah poslije smrti počeli su je štovati kao sveticu. Časti je se kao zaštitnicu kršćana, kopača blaga i rudnika, zaštitnica je i više biskupija, a u Varaždinskoj biskupiji njezinoj zaštiti utječu se mještani međimurske župe Šenkovec. U Biskupijskoj knjižnici Varaždin moguće je posuditi monografiju pod nazivom 20 godina rimokatoličke župe sv. Jelene Križarice u Šenkovcu (https://library.foi.hr/lib/knjiga.php?B=573&H=&E=&V=&lok=&zbi=&item=14278&nivo=&upit=20%20godina%20rimokatoli%E8ke%20%9Eupe).
 
 
 

Svetoj Jeleni
 
Siromašna bila
radila u štali
uvijek Bogu mila
Crkva još je hvali.

Odbačena žena
od vjenčanog muža
čvrsta vjera njena
zaklon joj Bog pruža.

Sina Konstantina
na prijestolju vidi
uz cara svog sina
kao majka sjedi.

Njeno hodočašće
u domaju Krista
križa je našašće
koji spasom blista.

Za sirote jadne
ona srce ima
hrani ljude gladne
Krista prima s njima….
 
ulomak pjesme koju je napisao svećenik Varaždinske biskupije vlč. Josip Janković u Novom Selu na Dravi, 21. svibnja 2011. godine.