Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Nova biskupijska izdanja

Slavlje 20. obljetnice ustanovljenja Varaždinske biskupije obilježila su i vrijedna tiskana izdanja u nakladi Varaždinske biskupije. Na blagdan sv. Marka Križevčanina, zaštitnika Varaždinske biskupije predstavljen je „Šematizam Varaždinske biskupije 2017.“ U Uvodnoj riječi urednici navode kako Šematizam „donosi pregledan i uredan šematski prikaz svih biskupijskih ustanova, ureda, župa, svećenika, vjeroučitelja i ostalih djelatnika Varaždinske biskupije, na dan 5. srpnja 2017. godine.“ Tiskanim izdanjem Šematizma uredništvo želi nastaviti tradiciju Crkve koja je kroz svoju dugu povijest u knjige pohranjivala znanje i informacije kako bi ih sačuvala za buduće naraštaje.
Šematizam Varaždinske biskupije 2017. sadrži: abecedni popis svećenika (s njihovim fotografijama) te prikaz prema godinama rođenja i svećeničkog ređenja, popis svih pokojnih svećenika od osnutka Biskupije te popis župa prema broju stanovnika i vjernika. Šematizam ima i dvije karte Varaždinske biskupije s jasnim granicama nove administrativno-pastoralne podjele Biskupije na arhiđakonate i dekanate. Ovo izdanje sadrži i povijesne podatke preuzete iz prijašnjih šematizama Zagrebačke nadbiskupije, kanonskih vizitacija Varaždinske biskupije te monografija i radova o povijesti pojedinih župa. Glavni i odgovorni urednik ovog izdanja koje broji 455 stranica je preč. Josip Koprek, kanonik lektor Stolnog kaptola.
 Drugo izdanje Varaždinske biskupije povodom 20. obljetnice je knjiga pod nazivom „Trag dobrote: 20 godina Varaždinske biskupije“. Riječ je o katalogu istoimene izložbe koja je postavljena u Palači Herzer Gradskog muzeja Varaždin povodom 20. obljetnice Varaždinske biskupije te svečano otvorena 1. listopada 2017. Bogato ilustriran katalog sadrži popis 313 kataloških jedinica kojima su autori izložbe željeli prezentirati javnosti najvažnije događaje iz povijesti, djelovanja i ustroja Varaždinske biskupije. Kataloški popis podijeljen je na 6 cjelina koje ujedno i prate glavnu koncepciju izložbe: 1. Ustanovljenje Varaždinske biskupije; 2. Djelovanje; 3. Biskupijska blaga; 4. Biskupi Varaždinske biskupije; 5. Multimedijalni sadržaji; 6. Slavlja u proteklom vremenu. Osim Predgovora varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka, katalog donosi i kratak pregled 20 godina Biskupije kojega potpisuje generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Antun Perčić te popis najvažnijih događaja pod nazivom „Trag u vremenu“. Urednici izdanja jesu biskupijski zaposlenici, vjernici laici, gosp. Vlado Cesar, tajnik Katehetskog ureda, gđa Irena Gotal, voditeljica Biskupijske knjižnice Varaždin te gđa Anita Treščec, voditeljica Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Ovo biskupijsko izdanje moguće je nabaviti po cijeni od 40 Kn.