Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Pročitajte po našoj preporuci

THOMAS J. MCGOVERN: PRESVETA EUHARISTIJA

Svećenik prelature Opus Dei vlč. Thomas J. McGovern, koji živi i djeluje u Dublinu, autor je knjige pod nazivom Presveta euharistija: naša Pasha i naš živi kruh koja je izašla u nakladi Figulusa. Navodeći motive za pisanje autor kaže kako nije pokušao napisati udžbenik o euharistiji, već pružiti knjigu koja će pomoći ljudima rasti u ljubavi prema svetoj misi i prema Presvetom Sakramentu.
Prvih pet poglavlja knjige obrađuje osnovne doktrinarne aspekte euharistije, šesto se bavi pobožnošću na misi i prilikom pričesti, a sedmo je posvećeno klanjanju. Iduća dva poglavlja obrađuju euharistiju po učenju pape Ivana Pavla II. i pape Benedikta XVI. Deseto poglavlje govori o glavnim liturgijskim elementima koji su dio slavljenja svete mise. Posljednje poglavlje povijesni je pregled vjernosti svetoj misi u Irskoj tijekom žestokih vjerskih progona. Na samome kraju nalaze se još i Epilog, bibliografija reprezentativnih djela o euharistiji te bilješka o piscu.
"Knjiga donosi 'ključ' za ulazak u najveće otajstvo Crkve: pretvorbu kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu. Ako nastojite prepoznati Krista u euharistiji ili želite primiti više milosti tijekom euharistijskog klanjanja, ova će vam knjiga pokazati kako dopustiti Duhu Svetom da preobrazi vaš život preko neizmjernog bogatstva Presvetog Sakramenta." (iz recenzija)
 
prvih pet poglavlja obrađuje osnovne doktrinarne aspekte ovog misterija. Sljedeća dva poglavlja usredotočena su na odanost presvetoj euharistiji, tijekom svete mise, ali i izvan nje. Tijekom svojeg dugog pontifikata, sveti Ivan Pavao II. dao je izuzetan doprinos euharistijskoj teologiji. U osmom poglavlju sažeo sam glavne točke njegova doprinosa, zasnivajući svoju studiju uglavnom na glavnim dokumentima Ivana Pavla II. o euharistiji. U devetom poglavlju razmatrao sam euharistiju po učenju pape Benedikta XVI., koji je dao značajan doprinos učenjima Crkve o euharistiji. Izvor: https://book.hr/novo-presveta-euharistija-knjiga-koja-ce-nam-pomoci-rasti-u-ljubavi-prema-svetoj-misi-i-presvetom-sakramentu/
prvih pet poglavlja obrađuje osnovne doktrinarne aspekte ovog misterija. Sljedeća dva poglavlja usredotočena su na odanost presvetoj euharistiji, tijekom svete mise, ali i izvan nje. Tijekom svojeg dugog pontifikata, sveti Ivan Pavao II. dao je izuzetan doprinos euharistijskoj teologiji. U osmom poglavlju sažeo sam glavne točke njegova doprinosa, zasnivajući svoju studiju uglavnom na glavnim dokumentima Ivana Pavla II. o euharistiji. U devetom poglavlju razmatrao sam euharistiju po učenju pape Benedikta XVI., koji je dao značajan doprinos učenjima Crkve o euharistiji. Izvor: https://book.hr/novo-presveta-euharistija-knjiga-koja-ce-nam-pomoci-rasti-u-ljubavi-prema-svetoj-misi-i-presvetom-sakramentu/