Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda 9 – 16 h
Četvrtak 10 – 18 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Pročitajte po našoj preporuci

VARAŽDIN, 19. 1. 2024.
SCHMEMANN, ALEXANDER: Za život svijeta : svijet kao sakrament

U izdanju Verbuma predstavljamo vam jednu od najznačajnijih knjiga o kršćanstvu, čvrsto utemeljenoj na Svetom pismu i otačkoj tradiciji Crkve, čuvenog teologa o. Aleksandera Schmemanna. Naslov knjige  Za život svijeta autor je uzeo iz Evanđelja po Ivanu, iz šestog poglavlja koje je čitavo posvećeno Isusovu govoru o sebi kao kruhu života. Schmemannov govor o sakramentima pun je dubokih teoloških tvrdnji i razmišljanja koja bismo iz perspektive čitatelja zapadne tradicije svrstali u područje dogmatike, međutim njegov teološki okvir u kojem govori o sakramentima je liturgijski. Autor je pravoslavni svećenik, a njegova knjiga doprinos je velikoj duhovnoj raspravi našega vremena. Ona  nam otkriva bit kršćanske vjere i sakramentalni pogled na stvarnost gdje dolazimo do spoznaje da je srušena podjela na sveto i profano te da je svaki dan i sat  kao i svaki komadić kruha duboka čarolija.