Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Pročitajte po našoj preporuci

IKIĆ, NIKO: PETROVSKA SLUŽBA : STIJENA JEDINSTVA I KAMEN SPOTICANJA. POVIJESNO-TEOLOŠKI, BIBLIJSKO -DOGMATSKI I EKUMENSKI POGLEDI
 

 
U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva te Glasa koncila na 274 stranice predstavljamo vam knjigu prof. dr. Nike Ikića pod nazivom Petrovska služba. "Budući da su do sada pitanja Petrova primata u hrvatskoj teološkoj literaturi uglavnom obrađivana parcijalno (kako biblijski, tako i dogmatski), a često su bila uokvirena apologetski ili pak kruto kontroverzistički, postoje ekleziološki i ekumenski razlozi za objavu cjelovita teološkog rada na tu temu na hrvatskom jeziku." (iz Recenzije prof. dr. sc, Ante Mateljana)
Uz uvodna i završna razmišljanja, knjiga sadrži 3 glavna dijela. Nakon uvodnih tumačenja osnovnih pojmova, u 1. dijelu autor opisuje povijesno-teološki razvoj tematike. 2. dio govori o biblijskom, ekleziološkom i dogmatskom utemeljenju pri čemu se autor poziva na vrsne njemačke bibličare poput Schnitzera, Tillmanna, Hoffmana i Mussnera. U 3. dijelu izvrstan je pregled ekumenskih tema, dokumenata i (ne)riješenih pitanja o autoritetu u Crkvi te o pitanju primata i hijerarhijskog uređenja Crkve iz tri perspektive: katoličke, pravoslavne i protestantske.
"Koliko je poznato, ovo je prvo dijelo na hrvatskom jeziku koje, pod ekumenskim vidom, sustavno obrađuje temu Petrove službe zasebno. Pri tomu se oslanja na brojnu literaturu, i domaću, ali ponajviše stranu. Kao takvo djelo može poslužiti i kao poticaj da se nastavi plodna rasprava. A sve to preporučuje da ovo djelo bude tiskano jer će biti novost na našem govornom području, može potaknuti na veće zanimanje za ponovnu uspostavu jedinstva među kršćanima, a čitatelja će obogatiti i ponuditi mu nove teološke i vjerske vidike." (iz Recenzije prof. dr.sc. Tome Vukšića)