Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Pročitajte po našoj preporuci

JURIĆ, KATA S. AMABILIS: DUHOVNOST VJEROUČITELJA LAIKA U HRVATSKOJ
 
Svako zvanje u Crkvi gaji svoju specifičnu duhovnost. Redovničke zajednice, u skladu s karizmom svoga reda, nastoje njegovati vlastitu duhovnost. Svećenici, u skladu sa svojim pozivom, žive svoju duhovnost. "Znanje da je duhovnost vjeroučiteljima primarni zahtjev, sve se jače probija u svijest Crkve. Bez duhovnosti, svako zvanje, društveno ili crkveno, postaje neplodno, a služba vjeroučitelja laika je neprocjenjiva za Crkvu i društvo. Radeći u školi, oni usred društva svjedoče Isusa Krista i vjeru Crkve." (iz Predgovora). Svjesna te prevažne uloge koju nosi lik vjeroučitelja laika, autorica knjige Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj,  Kata s. Amabilis Jurić, nastojala je otkriti temeljne odrednice specifične duhovnosti vjeroučitelja.
Knjiga koju vam predstavljamo zapravo je autoričina doktorska disertacija, a strukturirana je u dva dijela. " U prvom dijelu, u tri poglavlja, (autorica) se usredotočuje na teološko-katehetsku utemeljenost duhovnosti vjeroučitelja vjernika laika. Istražuje se suvremeni koncept kršćanske duhovnosti na teološko-katehetskim osnovama u povezanosti s normativnim crkvenim dokumentima, kao i relevantnim modelima koji projektiraju duhovnost u praksi. U drugom dijelu u tri poglavlja, najprije se empirijskim kvalitativnim istraživanjem, metodom dubinskog ili nestandardiziranog intervjua, utvrđuje stvarno stanje duhovnosti vjeroučitelja u Hrvatskoj, a temeljem analize i kritičke interpretacije rezultata istraživanja, usmjerava se prema budućnosti duhovne formacija vjeroučitelja." (iz Uvoda) Na kraju autorica zaključuje kako u Hrvatskoj za sada ne postoji prepoznatljivi model za duhovnu formaciju vjeroučitelja pa u rezultatima svoga istraživanja te teološko-katehetskih promišljanja hrvatskih autora vidi dobre temelje za stvaranje predloška jednog takvog modela formacije vjeroučitelja.
Autorica Kata s. Amabilis Jurić članica je Družbe školskih sestara franjevki Krista Kralja. Rođena je 1959. u Drijenči (BIH). Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1986. godine, gdje je 2013. godine postigla akademski stupanj doktora znanosti u specijalizaciji pastoralne teologije.