Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda i četvrtak 9 – 12 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Posudba

Usluge Knjižnice koriste osobe od posebnog interesa za građu religioznog, teološkog karaktera (svećenici, vjeroučitelji i dr.) i druge fizičke osobe. Korisnik može osobno ili elektroničkom poštom zatražiti provjeru manjeg broja bibliografskih ili kataložnih informacija na temelju kataloga Knjižnice (odgovor u roku od tri radna dana).

Moguća je poduka o pretraživanju kataloga te korištenje korisničkog računala u vlasništvu Knjižnice i rad na vlastitim računalima. Korisnici se u čitaonici mogu služiti cjelokupnim fondom knjižnice. Građu za korištenje u čitaonici iz zatvorenog spremišta korisniku donosi zaposlenik Knjižnice, izuzevši građu u slobodnom pristupu u čitaonici, koju korisnik može uzeti sam.

Rok posudbe je 30 dana, no Knjižnica može odrediti kraći ili duži rok posudbe, a posudbu je moguće i produljiti. Istovremeno se može posuditi tri sveska.

Izvan knjižnice se ne posuđuje sljedeća građa:
  • sva izdanja tiskana prije 1945. godine,
  • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge,
  • priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije i sl.),
  • serijske publikacije
  • druga građa (prema mišljenju knjižničnog osoblja).
Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige na vrijeme mogu privremeno ili stalno izgubiti pravo na posudbu knjiga izvan Knjižnice.

USLUGA REZERVACIJE KNJIŽNIČNE GRAĐE

Rezervirati se može sva knjižnična građa (knjiga, CD, DVD)  osim knjiga iz referentne zbirke,  baštinskih zbirki te serijskih publikacija.  O dostupnosti rezervirane građe obavijestiti će Vas djelatnici Knjižnice (telefonom ili e-mailom). Usluga rezervacije NE naplaćuje se.  Rezervirana građa čuva se na ime osobe maksimalno 3 korisnička radna dana.