Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak 10 – 18 h
Srijeda 9 – 16 h
Četvrtak 10 – 18 h
Biskupijska knjižnica Varaždin

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 161
Tel: 042/314 162
Fax: 042/314 152
E-mail: knjiznica@biskupija-varazdinska.hr

Fond

Fond Biskupijske knjižnice Varaždin obuhvaća u najvećoj mjeri tiskanu građu (monografije i serijske publikacije), no posjeduje i sitni tisak (brošure, razglednice, fotografije, dočitnici, letci) te nekoliko primjeraka audio-vizualne građe.

Knjižnični fond obuhvaća oko 40 000 primjeraka knjižne građe te oko 150 naslova serijskih publikacija, hrvatskih i stranih izdavača. Postupak stručne obrade građe još traje, no, dosada obrađena građa, dostupna je korisnicima prema Pravilniku o radu Biskupijske knjižnice Varaždin.

Fond Knjižnice obuhvaća i nekoliko zbirki:

  • Referentna zbirka - Zbirka priručne literature, obuhvaća razne enciklopedije, leksikone i rječnike.

  • Zbirka “Bračno savjetovalište” – Zbirka koja sadrži građu iz područja psihologije, psihoterapije i komunikacija, a riječ je o priručnoj biblioteci Bračnog savjetovališta Varaždinske biskupije. Sadrži nešto više od 200-injak naslova.

  • Zbirka “Čazmansko-varaždinski kaptol” – Zbirka koja se sastoji od ostataka biblioteke Zbornog čazmansko-varaždinskog kaptola povjerenog našoj Knjižnici. Sadrži oko 4000 jedinica građe, te 30-ak naslova serijskih publikacija, a predstavlja najvrjedniji i najstariji dio fonda naše knjižnice. Nekoliko najstarijih svezaka iz te zbirke je restaurirano uz pomoć Ministarstva kulture RH i upisano u Registar kulturnih dobara.

  • Zbirka "Doktorske disertacije" - Zbirka koja okuplja ocjenske radove.

  • Zbirka “Josip Mrzljak” – Zbirka koja nastaje na temelju darova varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka. Riječ o dijelovima osobne biskupove biblioteke, koje je velikodušno prepustio našim korisnicima. Zbirka neprestano raste pristizanjem novih naslova, a građa je u otvorenom pristupu.

  • Zbrika “Josip Sabol” – Zbirka je nastala darom svećenika varaždinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadrži 179 vrijednih jedinica građe, ponajviše rječnika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se čuva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.

  • Zbirka "Ljubomir Maraković" - Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

  • Zbirka “Marko Culej” – Zbirka je nastala na temelju ostavštine prvog varaždinskog biskupa, pokojnog mons.  Marka Culeja. Zbirka sadrži nešto više od 1200 jedinica građe, no, pronalaskom novih, građa se dodaje postojećoj zbirki. Građa se nalazi u otvorenom pristupu.

  • Zbirka “Repozitorij Varaždinske biskupije” – Zbirka u nastajanju i obradi, a obuhvaća svu građu  (tiskane monografije, letci, brošure, plakati, AV građa, digitalna građa) koju izdaje u vlastitoj nakladi Varaždinska biskupija ili njeni svećenici, vjeroučitelji i zaposlenici.

  • Zbirka “Župne knjižnice” – Nekoliko župnih knjižnica čuvaju se  u prostorima naše knjižnice. Građa nije trenutno obrađena ni dostupna javnosti, a nalazi se u zatvorenom spremištu.

Knjižnica nabavlja građu darom, kupnjom, zamjenom i ostavštinama.


Smjernice za postupanje s darovima u Biskupijskoj knjižnici Varaždin